Advokatska kancelarija Delalić

Mirna Delalić


Mirna (rođ.Avdibegović) Delalić je rođena u Sarajevu 09.03.1985. godine. Osnovnoškolsko obrazovanje je završila u Tuzli, nakon čega je završila i Gimnaziju "Meša Selimović". Pravni fakultet je završila u Tuzli u septembru 2008. godine kao dobitnik Zlatne plakete Univerziteta u Tuzli. Magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, uža naučna oblast Državno i Međunarodno javno pravo, odbranivši magistarski rad pod nazivom "Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao sredstvo zašite prava na pravično suđenje u Bosni i Hercegovini".

Dosadašnje radno iskustvo u struci stekla je radeći kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji advokata Varunek Gorana u Sarajevu (decembar 2008 - august 2009. godine), te kao advokatski pripravnik i stručni saradnik u Advokatskoj kancelariji advokatice Vasvije Vidović u Sarajevu (septembar 2009. - januar 2013. godine), gdje je radila na najsloženijim predmetima iz oblasti krivičnog prava. Pravosudni ispit je položila u januaru 2012. godine, pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH, dok je advokatski ispit položila u novembru 2012. godine pred Komisijom za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore FBiH.

U januaru 2013. godine odlučila je otvoriti vlastitu advokatsku kancelariju sa sjedištem u Tuzli, koju uspješno vodi i danas, zastupajući veliki broj predmeta iz različitih oblasti.

Učestvovala je na brojnim seminarima i edukacijama iz oblasti međunarodnog javnog i krivičnog prava, a sve u vezi sa primjenom međunarodnih akata u Bosni i Hercegovini iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava i zaštite okoliša, na kojima je bila angažovana i kao predavač. Odlično govori i piše engleski i njemački jezik, te posjeduje certifikate - Certificate in Advanced English - University of Cambridge (Ambasada Velike Britanije u Sarajevu), i Zentrale Oberstufenpruefung Goethe Institut u Sarajevu.

Admir Huremović


Admir Huremović je rođen u Tuzli 09.09.1993. godine. Osnovnoškolsko obrazovanje je završio u Tuzli, nakon čega je završio i Gimnaziju "Meša Selimović". Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli je upisao 2012. godine, a završio u julu 2016. godine. Po završetku prvog ciklusa studija upisuje drugi ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, uža naučna oblast Krivično pravo.

Svojstvo advokatskog pripravnika stekao je 01.04.2017. godine upisom u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Federacije BiH i upisom u Imenik advokatskih pripravnika Regionalne advokatske komore Tuzla, nakon čega je počeo raditi kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji advokata Mirne Delalić u Tuzli.USLUGEAdvokatska kancelarija pruža širok spektar pravnih usluga pravnim i fizičkim licima, pronalazeći najbolja rješenja za Vaše probleme iz različitih pravnih oblasti

KAKO DA NAS KONTAKTIRATE i pRONAĐETE


add a google map to my website